Uitgeest

Jongerenwerk Uitgeest

Wat doen wij?

Het Jongerenwerk van Uitgeest (Stichting Welzijn Bergen) maakt contact met jongeren en probeert hen uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen. Dit bereiken wij door in gesprek te gaan met jongeren en samen met hen activiteiten te organiseren waarbij zij initiatief kunnen tonen en de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen.

Wij zijn o.a. op straat en in het jongerencentrum ZIENHOUSE te vinden. Daarnaast zijn er verschillende jongerencentra van Stichting Welzijn Bergen te vinden in de gemeente Bergen. Ons werk is erg veelzijdig maar de rode draad hierin is te allen tijde de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van de jeugd van Bergen. Onze diverse projecten richten zich dan ook op diverse aspecten van deze ontwikkeling zoals:

  • Helpen aanpakken van persoonlijke of sociale problemen
  • Vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding
  • Alternatieven bieden aan hanggroep jongeren
  • Bevorderen van actieve participatie in de samenleving
  • Stimuleren van talentontwikkeling
  • Helpen opbouwen van een sociaal netwerk
  • Het vinden van een toekomstperspectief

Jeugd de kans geven

Het Jongerenwerk is daarmee een instrument om (kwetsbare) jeugd de kans te geven op te groeien tot betrokken, actieve en zelfstandige volwassenen. Investeren in de jeugd is investeren in een gezonde samenleving!  

Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen werken wij samen met tal van organisaties en instellingen. Zo zijn wij ook onderdeel van het sociale team waardoor wij in contact staan met instellingen zoals de GGD, de GGZ en het maatschappelijk werk, maar ook regionale sportverenigingen, basisscholen en natuurlijk de gemeente Uitgeest.

Jongerenwerkers

Op deze plaats

Dimitri van den Berg
Jongerenwerker
Telefoon: 06 534 87 293
Sem Zwart
Jongerenwerker
Telefoon: 06 824 63 167
Nico Mudde
Coördinator
Telefoon: 06 535 32 358
foto kim stolk pf lang